جلسات سازمانی

جلسات سازمانی خود را از طریق ارتباطات ویدئوکنفرانس امن، ساده و پایدار برگزار نمایید.

  • تعامل چهره به چهره با کیفیت 4K
  • شرکت در جلسات مجازی تا 250 نفر کاربر همزمان
  • مدیریت جلسات به صورت متمرکز
  • امکان سفارشی سازی
اخبار شوکا
پشتیبانی آنلاین شوکا