واژه‌نامه ویدئو کنفرانس

واژه‌نامه ویدئو کنفرانس شوکا   واژه نامه شوکا، اولین واژه نامه تخصصی در حوزه ویدئو کنفرانس است. نظر به توسعه فناوری ویدئو کنفرانس و استفاده روز افزون از آن در میان کاربران و سازمان ها، بر آن شدیم تا این واژه نامه را جهت استفاده موثر در اختیار شما قرار دهیم. با توجه به دانش…

۱۱ راه برای داشتن محیط کار شاداب، زنده و خلاق

برای اینکه بازدهی کارمندانتان ر افزایش دهید چه راه هایی به ذهنتان می رسد؟ به نظر ما شما سه راه دارید: ۱- اونها را تهدید کنید! ۲- به پایشان پول بریزید! ۳- کار کردن را برای اونها لذت بخش کنید…   خب! واقعیتش اینه که امروز دیگه تهدید کردن کارمندان جواب نمیده! اضافه کردن حقوق…

سرویس ویدئو کنفرانس بدو نیاز به تجهیزات

سرویس ویدئو کنفرانس در چند سال اخیر استفاده از خدمات ویدئو کنفرانس در کشورمان مورد استقبال قرار گرفته، این فناوری روز سالهاست که در کسب و کارهای کوچک و بزرگ دنیا مورد استقبال و استفاده قرار میگیرد. فناوری ویدئو کنفرانس از چندین حیث مورد تایید مدیران رده های مختلف میباشد، مدیران منابع انسانی، مدیران مالی…