دانلود نرم افزار Shooka Cloud

قابلیت های این نرم افزار:

 • نمایش افراد و مطالب بر روی یک یا دو نمایشگر با حداکثر کیفیت ۱۴۴۰p
 • قابلیت سفارشی سازی متناسب با نیاز سازمان
 • قابلیت ضبط جلسات توسط مدیر جلسه
 • قابلیت استفاده از لیست حضور غیاب، شامل زمان ورود و خروج و مدت حضور در جلسه
 • امکان نظرسنجی از حضار به صورت تستی و تشریحی
 • قابلیت به اشتراک گذاری محتوا (ارسال Presentation)
 • نرم افزار کاملا فارسی و امکان پشتیبانی از سایر زبان ها
 • امکان ارسال پیام متنی به صورت عمومی و خصوصی در داخل اتاق جلسات مجازی
 • و …
دانلود برنامه

دانلود مستندات و آموزش ها

قابلیت های این نرم افزار:

 • نمایش افراد و مطالب بر روی یک یا دو نمایشگر با حداکثر کیفیت ۱۴۴۰p
 • قابلیت سفارشی سازی متناسب با نیاز سازمان
 • قابلیت ضبط جلسات توسط مدیر جلسه
 • قابلیت استفاده از لیست حضور غیاب، شامل زمان ورود و خروج و مدت حضور در جلسه
 • امکان نظرسنجی از حضار به صورت تستی و تشریحی
 • قابلیت به اشتراک گذاری محتوا (ارسال Presentation)
 • نرم افزار کاملا فارسی و امکان پشتیبانی از سایر زبان ها
 • امکان ارسال پیام متنی به صورت عمومی و خصوصی در داخل اتاق جلسات مجازی
 • و …
به زودی ...

قابلیت های این نرم افزار:

 • نمایش افراد و مطالب بر روی یک یا دو نمایشگر با حداکثر کیفیت ۱۴۴۰p
 • قابلیت سفارشی سازی متناسب با نیاز سازمان
 • قابلیت ضبط جلسات توسط مدیر جلسه
 • قابلیت استفاده از لیست حضور غیاب، شامل زمان ورود و خروج و مدت حضور در جلسه
 • امکان نظرسنجی از حضار به صورت تستی و تشریحی
 • قابلیت به اشتراک گذاری محتوا (ارسال Presentation)
 • نرم افزار کاملا فارسی و امکان پشتیبانی از سایر زبان ها
 • امکان ارسال پیام متنی به صورت عمومی و خصوصی در داخل اتاق جلسات مجازی
 • و …
به زودی ...
پشتیبانی آنلاین شوکا